ബാല്യകാലസ്മരണകൾ -  മാധവിക്കുട്ടി ( BALYAKALASMARANAKAL - MADHAVIKKUTTI)
ബാല്യകാലസ്മരണകൾ - മാധവിക്കുട്ടി ( BALYAKALASMARANAKAL - MADHAVIKKUTTI)
MRP ₹ 170.00 (Inclusive of all taxes)
₹ 160.00 6% Off
In stock
Delivered in 4 working days
  • Share
Description

വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മച്ചെപ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി തുറക്കുന്ന മാധവിക്കുട്ടി, സ്നേഹത്തിൻ്റേയും നൈർമ്മല്ല്യത്തിൻ്റേതുമായ ഏതോ ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ( Madhavikutty opens up one by one the memories of childhood lost somewhere in the path of growth and takes us to a world of love and inadequacy.)

Customer Reviews ( 0 )
You may like this products also