വായനയ്ക്കു ചേര്‍ന്നകാലം

വായനയ്ക്കു ചേര്‍ന്നകാലം

ലോകമാകെ ഭീതിയിലാണ്ട ഇക്കാലത്തെ എപ്രകാരം ചെലവഴിയ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിച്ചാല്‍ ആയതിനു മറുപടി...

The Invasion That Never Was

The Invasion That Never Was

The Invasion That Never Was by Michel Danino; is an incredible creation. Many of its...

സീതാമാനസം

സീതാമാനസം

ഭാരതീയ സ്ത്രീസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ ശക്തിസൗന്ദര്യമായി തെളിയുന്ന നിത്യതയുടെ പൂർണ്ണാകാരമായ സീതയുടെ കഥ

വൈദേഹിയുടെ ചെറുകഥകൾ

വൈദേഹിയുടെ ചെറുകഥകൾ

കന്നഡ സാഹിത്യകാരി വൈദേഹി വ്യത്യസ്തവും ലളിതവുമായ തന്റെ രചനാശൈലിയിലൂടെ ആസ്വാദകരെ ആകർഷിച്ചു...

LGS - Last Grade Servent Rank File

LGS - Last Grade Servent Rank File

All PSC exams till April 14 are postponed! Use this chance to prepare from the basic for the LGS...

India Divided - Rajendra Prasad

India Divided - Rajendra Prasad

The question of the partition of India into Muslim and Hindu zones assumed importance after the...

ബാലിദ്വീപിൻ്റെ സ്വത:സിദ്ധവും മനോഹരവുമായ യാത്രാവിവരണം

ബാലിദ്വീപിൻ്റെ സ്വത:സിദ്ധവും മനോഹരവുമായ യാത്രാവിവരണം

രാമായണവും അയോദ്ധ്യയും ഗംഗയും യമുനയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ബാലി ജനതയുടെ ജീവിതം

ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം

ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം

ഓ വി വിജയനെന്ന മഹാനായ കഥാകാരൻ്റെ അനുപമമായ രചനയാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം...

വി കെ എൻനിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ

വി കെ എൻനിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ

അസാധാരണമായ ശൈലിയിലൂടെ മലയാളികളെ ആകമാനം കുടുകുടെ ചിരിപ്പിച്ച നർമ്മേതിഹാസത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു...

Table Talk - Conversations With Leaders

Table Talk - Conversations With Leaders

A journey filled with conversations with Leaders like, Venu Srinivasan, KV Kamath, Nirmala...

ഇന്ത്യാ ചരിത്രം - എ ശ്രീധരമേനോൻ

ഇന്ത്യാ ചരിത്രം - എ ശ്രീധരമേനോൻ

ഇന്ത്യാ ചരിതം എ. ശ്രീധരമേനോൻ ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം വരെയുള്ള...

A-ONE Rank File For Nurses - 2020

A-ONE Rank File For Nurses - 2020

The Best One For Nurses - Latest Edition