ഇന്ദുലേഖ - ഒ ചന്തുമേനോൻ

ഇന്ദുലേഖ - ഒ ചന്തുമേനോൻ

1889 ൽ കോഴിക്കോട് സ്പെക്ടേറ്റർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പരിപൂർണ്ണ നോവലായ ഒ...

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ - എം മുകുന്ദൻ

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ - എം മുകുന്ദൻ

അഭിലാഷങ്ങളുടെയും വ്യഥകളുടെയും നനവും നോവും പേറി മയ്യഴിപ്പുഴ കടലിനെ പൂണ്ടുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കുന്നു...

ഹെർകുലീസ് കഥകൾ

ഹെർകുലീസ് കഥകൾ

ധീരനും വീരനുമായിരുന്ന ഹെർകുലീസിനെ അറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല. കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനം കവരുന്ന...

ആതി - സാറാ ജോസഫ്  AATHI- SARA JOSEPH

ആതി - സാറാ ജോസഫ് AATHI- SARA JOSEPH

കാലം കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കെ , ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ അന്ധമായ ഇടപെടലുകളിൽ അസഹ്യമായ വേദന...

മലയാളപഠനത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം - ആതിര കെ ആർ

മലയാളപഠനത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം - ആതിര കെ ആർ

മലയാളഭാഷയെ ആഴത്തിൽ പഠിയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പാലാ സെൻ്റ് തോമസ്...

Post-Theory and the discourses of the new introductory reading - foreword by Jonathan D Culler and Ronald Strickland

Post-Theory and the discourses of the new introductory reading - foreword by Jonathan D Culler and Ronald Strickland

Post-Theory and the Discourses of the New: Introductory Readings Abstract: It has been widely...

വിഷുപ്പക്ഷി - ആർ കെ വള്ളിച്ചിറ

വിഷുപ്പക്ഷി - ആർ കെ വള്ളിച്ചിറ

ആശയങ്ങളെ ആരാധിയ്ക്കുന്നവർ , ഭാഷയെ ആരാധിയ്ക്കുന്നവർ, ശൈലികളെ ആരാധിയ്ക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ...

നേരാഴം - പ്രമീളാദേവി

നേരാഴം - പ്രമീളാദേവി

കൈവിട്ടു പോയ പട്ടം പോലെയാണ് ഭാവനാത്മകമായ മനസ്സ്. അതിനാൽ തന്നെ, അനുസ്യൂതം ചിന്തകളിൽ...

ചിത്രലക്ഷണം - കെ കെ വാര്യർ

ചിത്രലക്ഷണം - കെ കെ വാര്യർ

ഭാരതീയ ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആധികാരിക...

ഋതുഭേദങ്ങളുടെ പാരിതോഷികം - പത്മരാജൻ

ഋതുഭേദങ്ങളുടെ പാരിതോഷികം - പത്മരാജൻ

ജീവിതങ്ങളുടെ ഇരുട്ടറകളിൽ അറച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നഗ്നചിന്തകളെ , പട്ടും പൂവ്വും ചൂടിച്ച് , അസത്യങ്ങളായ...

ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ഏഴാമത് നോവൽ

ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ഏഴാമത് നോവൽ

ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ഏഴാമത് നോവലായ "one Indian girl " ന്റെ മലയാള പരിഭാഷ